fbpx
  •   +389 2 3099 500

Тим Доктори

Д-р Митко Караѓозов
Шеф на центар за дојка
Специјалист по торако-васкуларна хирургија
Торако – васкуларна хирургија
Аџибадем Систина
Д-р Драган Смилевски
Специјалист по торакална хирургија
Торакална хирургија
Аџибадем Систина
Д-р Маја Стојчевска Чапова
Радиолог
Радиологија
Аџибадем Систина
Д-р Дева Петрова
Онколог - радиотерапевт
Онкологија
Аџибадем Систина
Д-р Славица Кралева
Онколог – радиотерапевт
Онкологија и радиотерапија
Аџибадем Систина
Д-р Џенгис Јашар
Специјалист по патологија
Дијагностички лаборатории
Аџибадем Систина
 
Д-р Катерина Кубелка – Сабит
Специјалист по патологија
Дијагностички лаборатории
Аџибадем Систина
Д-р Вања Филиповски
Специјалист по патологија
Дијагностички лаборатории
Аџибадем Систина