fbpx
  •   +389 2 3099 500

Клиничка болница „Аџибадем Маслак“

Клиничката болницата „Аџибадем Маслак“ е пример дека Турција може да се натпреварува на глобално ниво во здравствениот сектор. Болницата со својата уникатно дизајнирана архитектура, технолошката инфраструктура, специјалните оддели и искусни специјалисти овозможува здравствена нега во сите гранки на медицината. Центарот за дојка во рамките на оваа болница нуди комфор за пациентите преку мултидисциплинарниот пристап во дијагностицирање и лекување на карцином на дојка, искусни специјалисти и најсовремена технологија. Овој центар е единствен во сферата на лекување на карцином на дојка бидејќи обезбедува најнова технологија, како на пример тродимензионална томосинтетска дигитална мамографија, четиридимензионален ултразвук, МР на дојки и биопсија на дојки.